CIM administratorkurs


Du lærer å være administrator for krise- og beredskapsverktøyet DSB-CIM i en kommune eller annen selvstendig enhet.

Kursnr.:
K2210
Arrangør:
DSB Kurssenteret
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurs
Kurssted:
DSB Kurssenteret
Adresse:
Underlandsveien 9, 1389 Heggedal
Meld deg på kurset

Om kurset

CIM administratorkurs skal gi deg kompetanse i å kunne utøve funksjonen som DSB-CIM administrator i en kommune eller en annen selvstendig enhet som benytter en lignende CIM-konfigurasjon.

Målgruppe

Den primære målgruppen for kurset er DSB-CIM administratorer eller superbrukere i kommuner, eller hos statsforvalterne. I tillegg kan administratorer eller superbrukere av CIM i annen offentlig virksomhet delta når det er ledige plasser.

Målsetting

Deltagerne skal etter endt kurs:

 • Ha grunnlag for å drive lokal opplæring i bruk av DSB-CIM.
 • Kunne yte brukerstøtte i egen organisasjon (superbruker).
 • Kjenne til gjeldende konfigurasjon av og rettigheter i DSB-CIM.
 • Ha opparbeidet seg ferdigheter i all grunnleggende funksjonalitet og administrasjon.
 • Ha fått innsikt i potensialet for horisontalt og vertikalt samvirke.

Forkunnskaper

Deltakerne må ha brukererfaring fra CIM-modulen for krisehåndtering. Du bør ha gjennomført DSB-CIM grunnkurs eller være kjent med modulene som inngår i kurset.

Undervisningsmetode

Kurset er praktisk lagt opp med fokus på at hver deltager skal kunne bruke CIM aktivt underveis. Bærbar PC er nødvendig for å følge kurset.

Faglig kursinnhold

 • CIM oppbygging, konfigurasjon, hensikt, muligheter og begrensninger
 • Praktisk opplæring i all funksjonalitet innen gjeldende konfigurasjon
 • Tilrettelegging og administrasjon av brukere, kontakter og ressurser
 • Strukturering av planverk og filadministrasjon innen systemet
 • Utvidelsesmuligheter og tilgjengelig tilleggsfunksjonalitet
 • Varsling, innkalling, mobilisering og rapportering
 • Trening og øving

Administrative opplysninger

Kurset begynner klokken 10.00 første dag og avsluttes cirka klokken 15.00 andre dag.

Kursdeltakere må ha med egen bærbar pc. Dersom du har behov for overnatting før kursstart, kan du benytte deg av overnattingstilbudet ved kurssenteret. Dette har ingen tilleggskostnader. Dette forutsetter ledig kapasitet, og at kursdeltaker ankommer innenfor nærmere avtalt tidsrom. Behov for ekstra overnatting meldes i kurspåmeldingen.

Kursavgiften på kr 5320,- eks. mva. inkluderer måltider, overnatting og kursmateriell.

Forespørsler om kurset kan rettes til DSB kurssenteret, telefon 33 41 25 00 eller til kursleder Johan Stenshorne.

Oppmøtekurs gjennomføres med de smitteverntiltakene som helsemyndighetene anbefaler, og smittesituasjonen og tiltakene kan endres fram til kursstart. Ting kan endres fort, men vi i DSB vil til enhver tid følge retningslinjene fra helsemyndighetene, så kursdeltakerne kan føle seg trygge på at vi gjør det vi kan som kursarrangør. Av smittevernhensyn har vi et tak på 20 deltakere. Vi anbefaler derfor tidlig påmelding. Ved skjerpet smittevern får du tilbud om å delta på kurset digitalt.