Fagdag om brann


Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) og DSB gjennomførte et digitalt FoU-seminar den 28. oktober hvor RISE Fire Research (RISE FR) presentere pågående forskningsprosjekter og forskningsresultater fra nylig gjennomførte prosjekter. På denne siden finner du alle presentasjonene. Et opptak av hele seminaret vil også bli lagt ut.

Kursnr.:
-
Arrangør:
DIBK og DSB
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurs
Kurssted:
Digitalt på Teams
Adresse:
-

Nylig gjennomførte prosjekter

- Brannsikkerhet i naturlig ventilerte parkeringshus
Hovedmålet med studien er å vurdere om det er forsvarlig å redusere brannmotstanden til det bærende hovedsystemet i parkeringshus i brannklasse 1 og 2 under forutsetning av at mer enn 1/3 av veggarealet er åpent. En slik reduksjon av brannmotstanden er angitt som preakseptert ytelse i veiledningen til byggteknisk forskrift (TEK17).
>> Se presentasjon

- Mobile vanntåkeanlegg installert hos utsatte grupper
Hovedmålet med studien er å kartlegge erfaringer med mobile vanntåkeanlegg for å belyse om dette er et egnet tiltak for utsatte grupper.
>> Se presentasjon

- Solcelleinstallasjoner på bygg: Brannspredning og sikkerhet for brann- og redningsvesenet
Hovedmålet med studien er å se på hvordan solcellemoduler påvirker brann på et realistisk, norsk, skråstilt hustak og hvordan man kan trygge innsatsen til brann- og redningsvesenet ved en brann som inkluderer solcelleinstallasjon.
>> Se presentasjon


Pågående prosjekter

- Brann i el-sparkesykkel i lukket rom
>> Se presentasjon

- Brannsikkerhet i semiautomatiske parkeringsanlegg
- Analyse av dødsbranner i Norge
>> Se presentasjon


Opptak av seminaret

>> Her kan du se opptak av seminaret