Vedtak – Samtykke til utvidelse av ammoniakkfabrikk i Herøya Industripark, Porsgrunn kommune

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gav 17.01.2022 Yara Norge AS avd. Porsgrunn, samtykke til utvidelse av eksisterende ammoniakkfabrikk i Herøya Industripark i Porsgrunn kommune.

Utvidelsen innebærer bygging av et nytt elektrolyseanlegg.

Samtykket er gitt i medhold av forskrift om håndtering av farlig stoff § 17 etter søknad fra Yara Norge AS avd. Porsgrunn.

Se også: Høring - søknad om samtykke til utvidelse av eksisterende fabrikk på Herøya i Porsgrunn kommune