Vedtak – Samtykke til mellomlagring av CO2 på Sydhavna, Oslo kommune

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gav 27.05.2022 Fortum Oslo Varme AS, samtykke til mellomlagring av CO2 på Sydhavna i Oslo kommune.

DSB har tidligere gitt Fortum Oslo Varme AS samtykke til fangst og mellomlagring av CO2 på Klemetsrud, samt samtykke til mellomlagring av CO2 på Sydhavna. Nytt samtykke er gitt til endring av tankutrustningen på Sydhavna.

Samtykket er gitt i medhold av forskrift om håndtering av farlig stoff § 17 etter søknad fra Fortum Oslo Varme AS.

Se også: Høring – søknad om endring av samtykke til mellomlagring av CO2 på Sydhavna i Oslo kommune.