Høring – søknad om endring av samtykke til mellomlagring av CO2 på Sydhavna i Oslo kommune

Fortum Oslo Varme AS (FOV) har søkt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) om endring av samtykke til mellomlagring av flytende CO2 på Oslo Havn – Sydhavna, gnr./bnr. 235/11 i Oslo kommune.

FOV har tidligere fått samtykke av DSB til bygging av et mellomlagringsanlegg for CO2 på Sydhavna. Det er endring i tankutrustning som gjør at virksomheten må søke om nytt samtykke.

Les høringsnotatet her

Les tidligere gitt samtykke her

DSB ber om at eventuelle uttalelser til saken sendes pr. e-post til postmottak@dsb.no innen høringsfristens utløp 18.05.2022. Innspill bes merket med saksnr. 2019/7314.

Informasjon om et eventuelt vedtak om samtykke gjøres kjent på www.dsb.no/hoeringer.