Vedtak – Samtykke til lagring av brannfarlig gass på Fornesodden/Ballangen i Narvik kommune

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ga 11.05.2022 Nordasfalt AS samtykke til lagring av brannfarlig gass ved deres anlegg på Fornesodden/Ballangen i Narvik kommune.

Lagringen av brannfarlig gass er knyttet til Nordasfalt sitt anlegg for produksjon av asfalt beliggende på Fornesodden ved Ballangen i Narvik kommune. Samtykket er gitt i medhold av forskrift om håndtering av farlig stoff § 17.

Se søknaden her