Høring – søknad om samtykke til lagring av brannfarlig gass på Fornesodden/Ballangen i Narvik kommune

Nordasfalt har søkt om samtykke til lagring av brannfarlig gass i forbindelse med produksjon av asfalt ved deres anlegg i Ballangen på Fornesodden, gnr./bnr. 338/331, i Narvik kommune.

Les høringsnotatet her

DSB ber om at eventuelle uttalelser til saken sendes pr. e-post til postmottak@dsb.no innen høringsfristens utløp 08.05.2022. Innspill bes merket med saksnr. 2020/5445.

Informasjon om et eventuelt vedtak om samtykke gjøres kjent på www.dsb.no/hoeringer.