Vedtak – samtykke til drift av anlegg for flytendegjøring og lagring av biogass på Taranrød, Tønsberg kommune

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ga 27.05.2022 Air Liquide Skagerak AS samtykke til drift av anlegg for flytendegjøring og lagring av biogass på Taranrød i Tønsberg kommune .

DSB har tidligere gitt Air Liquide Skagerak AS samtykke til bygging av anlegget, jf. vedtak av 19.04.2021.

Samtykket er gitt i medhold av forskrift om håndtering av farlig stoff § 17, etter søknad fra Air Liquide Skagerak AS.

Se også: Vedtak - samtykke til bygging av anlegg for oppgragering, flytendegjøring og lagring av biogass i Tønsberg kommune.