Vedtak - samtykke til utvidelse av LNG-anlegget ved Polarbase, Hammerfest

DSB viser til søknad om samtykke fra Barents Naturgass AS etter forskrift om håndtering av farlig stoff datert 16.11.2016. I medhold av forskrift om håndtering av farlig stoff § 17, har DSB gitt Barents Naturgass AS samtykke til den omsøkte håndteringen av farlig stoff.

Vedtaksbrev


Vedtak - samtykke til utvidelse av LNG-anlegget ved Polarbase, Hammerfest