Refusjon av kommunens utgifter

Norske mynter
Foto: Colourbox

Her finner du mer informasjon om regelverk for refusjon av kommunenes utgifter i forbindelse med karantenehotellordningen.

Refusjonsordningen for kommunene med karantenehotell administreres av DSB og regelverket for refusjonsordningen finnes på regjeringen.no

For innsending av refusjonskrav skal skjemaet nedenfor benyttes.

For informasjon om tilskudd/refusjon av kommunenes kostander for testing og opphold ved innreise, inkludert personer som tester positivt ved innreise og er i isolasjon i kommunen, se Hdirs nettsider.