Rutiner for karantenehotellordningen

Disk i hotellresepsjon med bjelle og papirer
Foto: Colourbox

Her finner du rutineskriv om karantenehotellordningen, samt mal for melding om nye hoteller.


>>INNHOLDET PÅ DISSE SIDENE ER UNDER OPPDATERING!

For statsforvalterne og kommunene med karantenehotell følger det et spesielt ansvar for administreringen av karantenehotellordningen.

DSB skal holdes orientert om drift og administrasjon, blant annet gjennom oversikt over hoteller som er del av ordningen og rapportering på belegget på disse. DSB har derfor laget et rutineskriv for statsforvalterne og kommunene som omhandler denne samhandlingen.