Veiledning for innmelding av farlig stoff


Veiledningen for innmelding av farlig stoff er ment å ivareta behovet for generell informasjon om meldesystemet og hvilke forberedelser som må gjøres før innmelder logger seg på meldesystemet.

Veiledningens forside

Veileder

Last ned PDF (404KB)
ISBN-nummer
978-82-7768-210-5
HR-nummer
2159
Utgitt

Skjema for elektronisk melding om farlig stoff er tilgjengelig via Altinn. Nettbasert tilgang for  privatpersoner og virksomhetene skal gjøre det enklere å registrere og oppdatere egne data.

Formålet med dette er at det til enhver tid skal foreligge korrekt informasjon om oppbevaring av farlig stoff og transport av farlig stoff i rørledning, jf. Forskrift om brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen.