Veileder til samfunnssikkerhetsinstruksen


Denne veilederen erstatter Direktoratet for samfunnssikkerhets (DSBs) veileder for departementenes systematiske samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid fra 2015. Formålet med veilederen er å bidra med råd og anbefalinger om de prosessene og metodene departementene kan anvende for å oppfylle kravene i samfunnssikkerhetsinstruksen, fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet (JD).

Veileder

Last ned PDF (891,8KB)
ISBN-nummer
-
HR-nummer
-
Utgitt