Veileder til forskrift om sivilforsvar


Veilederen beskriver hvordan bestemmelsene i forskrift om sivilforsvar skal forstås og praktiseres. Den er ment som et supplement til forskriftsteksten og må leses sammen med forskriften.

Veilederens forside

Veileder

Last ned PDF (427,8KB)
ISBN-nummer
-
HR-nummer
-
Utgitt

Veilederen retter seg primært mot personell i Sivilforsvaret som behandler saker etter reglene i forskriften. Veilederen gir også informasjon til de tjenestepliktige i Sivilforsvaret.