Veileder om vurdering av naturfarer som kan gi risiko for kjemikalieulykker (Natech)


DSB har laget en veileder om hva som er spesielt med Natech-hendelser med beskrivelse av hvordan virksomhetene selv kan vurdere risikoen for slike hendelser. Regelverket har krav om at virksomhetene må kartlegge naturfarer som anleggene kan utsettes for og hvilke påfølgende uønskede hendelser de må etablere tiltak mot. I Norge er det store lokale variasjoner ut fra type naturhendelse og med hvilken sannsynlighet og alvorlighet de vil opptre. Veilederen gir informasjon om hvor virksomhetene kan hente informasjon om aktuelle naturfarer.

Veileder

Last ned PDF (1MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
ISBN 978-82-7768-531-1 (PDF)
HR-nummer
2456
Utgitt