Veileder i beredskapsanalyse for brann- og redningsvesenet og nødmeldesentraler inkludert maler


Veilederen viser hvordan en beredskapsanalyse kan gjennomføres, hvordan denne skal ses i sammenheng med ROS-analysen og forebyggendeanalysen.

Veileder

Last ned PDF (925,6KB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-526-7 (PDF)
HR-nummer
2451
Utgitt