Veileder i beredskapsanalyse for brann- og redningsvesenet og nødmeldesentraler


Veilederen viser hvordan en beredskapsanalyse kan gjennomføres, hvordan denne skal ses i sammenheng med ROS-analysen og forebyggendeanalysen.

Veileder

Last ned PDF (2,2MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-526-7 (PDF)
HR-nummer
2451
Utgitt

Formålet med veilederen er å bidra til beredskapsanalyser som innfrir de forventninger og krav som den nye forskriften setter til slike analyser.