Veileder i beredskapsanalyse for brann- og redningsvesenet og nødmeldesentraler ink. maler


Veilederen viser hvordan en beredskapsanalyse kan gjennomføres, hvordan denne skal ses i sammenheng med ROS-analysen og forebyggendeanalysen.

Veileder

Last ned PDF (2,2MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-526-7 (PDF)
HR-nummer
2451
Utgitt

Formålet med veilederen er å bidra til beredskapsanalyser som innfrir de forventninger og krav som den nye forskriften setter til slike analyser. 

Vedlegg

Vedleggene i veilderen er tilgjenglig i bokmål og nynorsk og kan benyttes som et utgangspunkt for dokumentasjon.

Bokmål

 

Nynorsk