Veileder for vertsnasjonsstøtte i Norge (Host Nation Support)


Som tittelen henviser til, er denne veilederen generisk. Det vil si at alle norske sektorer skal kunne bruke den som et støtte dokument i arbeidet med å utarbeide eget planverk for kriseberedskap og mottak av krisehjelp.

Forside veileder

Veileder

Last ned PDF (570,3KB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-338-6
HR-nummer
2282
Utgitt

Ettersom vi aldri kan forutse hva den neste katastrofen vil bli, hvor den vil ramme eller hvem den vil involvere, er det avgjørende at norske sektorer planlegger for mottak av bistand i egensektor.