Temaveiledning om summeringsregelen i storulykkeforskriften - vedlegg I


Denne temaveiledningen er utarbeidet for å gi en nærmere forklaring på storulykkeforskriftens vedlegg I generelt og spesielt hvordan summeringsregelen i merknad 4 til dette vedlegget skal forstås og brukes. Nedlastbart regneark er vedlagt.

Veiledning forside

Veileder

Last ned PDF (769,1KB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-401-7 (PDF)
HR-nummer
2339
Utgitt

Som supplement til temaveiledningen er det utarbeidet et regneark som kan benyttes ved utregningene:

Summeringsregel Excel-beregning_norsk.xls (nedlastbart regneark)