Temaveiledning til storulykkeforskriften § 7 om strategi for å forebygge og begrense storulykker


Temaveiledningen for strategi for å forebygge og begrense storulykker er utarbeidet for å lette virksomhetenes arbeid med utarbeidelse av strategien og tilsynsmyndighetenes oppfølging av denne. Temaveiledningen ble først publisert i 2018. Dette er versjon 2 fra desember 2021.

Veileder

Last ned PDF (402,1KB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-400-0 (PDF)
HR-nummer
2358
Utgitt

I versjon 2 av veiledningen er enkelte begrep tydeliggjort og det er gitt eksempler på mål og handlingsprinsipper. Det er også presisert at strategien ikke må være et eget dokument, men kan være en egen selvstendig del av virksomhetens øvrige styrende dokumenter.

Veiledningen er utgitt av koordineringsgruppen for storulykkeforskriften: DSB, Arbeidstilsynet, Miljødirektoratet, NSO og Petroleumstilsynet.