Temaveiledning om storulykkeforskriften og vurdering av avfall


Veiledningen er utarbeidet for å øke forståelsen av storulykkeforskriftens krav, og for å sikre en mer lik praksis for beregning av om avfallsanlegg som lagrer og/eller behandler farlig avfall er omfattet av forskriften. Veiledningen er utarbeidet i samarbeid med bransjen.

Veileder

Last ned PDF (4,3MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-534-2 (PDF)
HR-nummer
2459
Utgitt

>> Regneark for vurdering om virksomhet som mottar eller behandler avfall faller inn under storulykkeforskriften  

Veiledningen er utgitt av koordineringsgruppen for storulykkeforskriften: DSB, Arbeidstilsynet, Miljødirektoratet, NSO og Petroleumstilsynet.