Temaveiledning: mal for sikkerhetsrapport etter storulykkeforskriften


Denne malen for sikkerhetsrapport er utarbeidet for å lette virksomhetenes arbeid med sikkerhetsrapporten. Myndighetenes målsetning med malen er at det skal bli lettere for virksomhetene å forstå hva som forventes av en sikkerhetsrapport, og hvordan den bør bygges opp.

Veiledning forside

Veileder

Last ned PDF (773,8KB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-362-1 (PDF)
HR-nummer
2306
Utgitt

Utgitt av koordineringsgruppen for storulykkeforskriften: DSB, Arbeidstilsynet, Miljødirektoratet, NSO og Petroleumstilsynet.