Temaveiledning: mal for melding etter storulykkeforskriften


Denne malen for melding er utarbeidet for å lette virksomhetenes arbeid med utarbeidelse av meldingen. Myndighetenes målsetning med malen er at det skal bli lettere for virksomhetene å forstå hva som forventes av en melding, og hvordan den bør bygges opp.

Veiledning forside

Veileder

Last ned PDF (704,3KB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-366-9 (PDF)
HR-nummer
2310
Utgitt

Utgitt av koordineringsgruppen for storulykkeforskriften: DSB, Arbeidstilsynet, Miljødirektoratet, NSO og Petroleumstilsynet.