Vaktposter – viktig for en sikker gjennomføring av sprengning


Planleggingen av sprengningsarbeidet skal bidra til å ivareta sikkerheten ved bruk av eksplosiver. Et viktig sikkerhetstiltak før salva skytes er å sperre av området med tilstrekkelig antall vaktposter, som skal hindre mennesker og dyr fra å komme inn i det farlige området. Viktige elementer i dette arbeidet er trukket frem i nedenstående fakta-ark.

Forside på faktaark

Faktaark

Last ned PDF (178,9KB)
Utgitt