Samarbeid mellom kommunale tjenesteytere om brannsikkerhet for risikoutsatte grupper


Bilde av forside veileder med rullestol foran horisont

Veileder

Last ned PDF (4,1MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-430-7 (PDF)
HR-nummer
2364
Utgitt

DSB og Helsedirektoratet har samarbeidet om å lage denne veilederen som skal være et hjelpemiddel for kommunene i deres arbeid med å sørge for god brannsikkerhet hos hjemmeboende personer i risikoutsatte grupper.

Veilederen retter seg i hovedsak mot kommunens politiske og  administrative ledelse, fagledelse innen relevante tjenesteområder og andre som kan påvirke og initiere et systematisk arbeid som bidrar til bedre samarbeid mellom kommunale tjenester om brannsikkerhet for risikoutsatte grupper. Eksemplene som er vedlagt veilederen vil også kunne være nyttige for tjenesteytere i kommunen.