Nasjonal veileder for sikkerhet ved akutte hendelser på eller ved veg


Formålet med denne veilederen er bidra til økt sikkerhet for nødetater og bilbergingstjenesten i håndtering av akutte hendelser på eller ved veg.

Veileder

Last ned PDF (18,4MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-535-9 (PDF)
HR-nummer
2460
Utgitt

Etter initiativ fra Øvre Romerike Brann og redning har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) invitert Politidirektoratet (POD), Helsedirektoratet, Statens Vegvesen og Bransjeutvalg for bilberging (BUB) til å delta i dette viktige arbeidet. Arbeidet er forankret i Samarbeidsmøtet mellom DSB, POD og Helsedirektoratet. I utarbeidelsen er det tatt  utgangspunkt i veilederen «Sikkerhet på vei for nødetatene», som er laget av nødetatene i Østfold i
fellesskap.

Vi håper veilederen bidrar til at virksomhetens ledelse og den enkelte arbeidstaker benytter veilederen til å oppnå en tryggere arbeidsplass med akseptabel risiko.