Nasjonal rettleiar for liaisonfunksjonen (nynorsk)


DSB har utarbeidd ein rettleiar om liaisonfunksjonen. Ein liaison er eit bindeledd mellom to organisasjonar, der eit av hovudformåla er å forbetre informasjonsflyten mellom organisasjonane.

Veileder

Last ned PDF (4,6MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-452-9 (PDF)
HR-nummer
2384
Utgitt

Formålet med rettleiaren er å bidra til auka bevisstheit om liaisonfunksjonens potensial i samband med krisehandtering og andre krevjande situasjonar. Målgruppa for rettleiaren er alle offentlege, private og frivillige organisasjonar som kan avgi eller motta liaison i ei hendingshandtering.

Bokmål