Lett monterbare automatiske slokkesystemer


Veilederen er primært utarbeidet for å gi produsenter et felles utgangspunkt for å konstruere, teste, installere og videreutvikle komplette systemer.

Forside veileder

Veileder

Last ned PDF (464,3KB)
ISBN-nummer
978-82-7768-107-8
HR-nummer
2127
Utgitt

Veilederen er utarbeidet i samarbeid Räddningsverket i Sverige (SRV) og baserer seg bl.a. på de gjennomførte brannforsøkene ved SINTEF NBL as. 

Også kjøpere vil ha nytte av å vite hvilke forhold som minst bør oppfylles før det velges et system. Den kan også legges til grunn for systemer som benytter andre slokkemidler enn vann.