DSBs klimaplattform


Publikasjoner beskriver hvordan DSB skal integrere hensyn til konsekvensene av klimaendringene i alle deler av sin virksomhet og gjennom hele samfunnssikkerhetskjeden.

Rapportforside

Håndbok

Last ned PDF (293,8KB)
Utgitt