Klimahjelperen


En veileder i hvordan ivareta samfunnssikkerhet og klimatilpasning i planlegging etter plan- og bygningsloven.

Forside veileder

Veileder

Last ned PDF (951,3KB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-353-9
HR-nummer
2297
Utgitt

Klimaprosjekt Troms startet i 2012 og ble avsluttet høsten 2014. Det har vært et samarbeidsprosjekt mellom Fylkesmannen i Troms, DSB, NVE, MET, Troms fylkeskommune, Lyngen kommune og Tromsø kommune. Klimahjelperen er ett av produktene fra prosjektet. Klimatilpasning er nødvendig for å gjøre samfunnet mer robust. Hvis vi ikke forbereder oss, vil klimaendringene få store konsekvenser for samfunnets sårbarhet og kritiske samfunnsfunksjoner.