Informasjon fra storulykkevirksomheter til allmennheten om sikkerhetstiltak - Versjon 2 – januar 2024


Denne temaveiledningen er utarbeidet for å bidra til at storulykkevirksomhetene utformer informasjon til allmennheten om sikkerhetstiltak på en mest mulig hensiktsmessig måte.

Veileder

Last ned PDF (1,8MB)
ISBN-nummer
978-82-7768-499-4 (PDF)
HR-nummer
2425
Utgitt

Virksomheten er pålagt å gi slik informasjon etter storulykkeforskriften § 12 og vedlegg V. Veiledningen er rettet mot kravene som er gitt i forskriftens første ledd og andre ledd bokstav a. Målsetningen med temaveiledningen er at det skal bli lettere for virksomhetene å forstå hva som kreves i
storulykkeforskriften og hvorfor det er viktig å informere befolkningen og andre berørte.