Industriveileder for sikring av transport av farlig gods på veg


I kjølvannet av hendelsene 11. september 2001 satte myndigheter og internasjonale lovgivere i gang et arbeid med å utvikle og implementere tiltak for å forhindre terror. Flere industriorganisasjoner gikk sammen og utga en sikringsveileder for transport av farlig gods i 2005. Denne har blitt revidert i flere omganger, og beskriver en rekke tiltak virksomheter kan utføre for å oppfylle kravene i ADR 1.10, samt sikre kjøretøy, last og eiendom mot innbrudd, tyveri og kapring.

Veileder

Last ned PDF (2,6MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-446-8 (PDF)
HR-nummer
2379
Utgitt