Havnivåstigning og stormflo


Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) publiserte i 2011 veilederen «Håndtering av havnivåstigning i kommunal planlegging». Etter det har den siste rapporten fra FNs klimapanel (2013) kommet med nye tall for globalhavnivåstigning. Disse tallene er nå nedskalert til norske forhold (2015). Vi har derfor gjort en revisjon av veilederen.

Forside veileder

Veileder

Last ned PDF (5,4MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-389-8 (PDF)
HR-nummer
2329
Utgitt