Havnivåstigning og høye vannstander


Hav med steiner i forgrunnen

Veileder

Last ned PDF (8,5MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-548-9 (PDF)
HR-nummer
2453
Utgitt

Oppdatert veileder fra juni 2024: «Havnivåstigning og høye vannstander i samfunnsplanleggingen».

Veilederen er utarbeidet med bakgrunn i nye havnivåframskrivninger og ny kunnskap, og kommer med oppdaterte råd og anbefalinger om hvordan kommunene skal ta hensyn til havnivåstigning i sin planlegging.

Framtidig havnivå vist i kart finnes på Kartverkets nettside “Se havnivå i kart”.

DSBs veileder er basert på den siste rapporten fra FNs klimapanel (2021-2023) og rapporten “Sea Level Rise and Extremes in Norway” (2024) som beskriver hvordan havet er ventet å stige langs norskekysten i ulike scenarier for global oppvarming i framtiden.

Veilederen erstatter gjeldende veileder “Havnivå og stormflo – samfunnssikkerhet i kommunal planlegging” fra 2016.

Lenker:

SLR- Nor rapporten

Kartverkets se havnivå i kart