Forbrukartenesta båtutleige (nynorsk)


Fokus på tryggleik ved båtutleige og tryggleiksutstyr.

Forside veileder

Veileder

Last ned PDF (2MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-296-9
HR-nummer
2230
Utgitt

Mange menneske har stor glede av skjergarden i Noreg, men det er viktig å vite at forbrukartenesta båtutleige også kan innebere risiko og skal utøvast med respekt og varsemd. Det er den som tilbyr forbrukartenesta med tilhøyrande utstyr som har ansvaret for å vurdere tryggleiken og ha beredskap ved uynskte hendingar. DSB skal føre tilsyn med at tilbydarar tek det ansvaret dei har, slik at det blir tilbydd ei sikker forbrukarteneste og at utstyret som blir brukt, er trygt og i samsvar med gjeldande regelverk.

Bokmålsutgave