Retningslinje for farge og profilering av utrykningskjøretøy i brann- og redningsvesenet


Samferdselsdepartementet vedtok i juni 2022 forskrift 28. juni 2022 nr. 1233 om godkjenning av bil og tilhenger til bil (bilforskriften), som erstatter forskrift fra 2012.

Veileder

Last ned PDF (242KB)
Utgitt

I forskriften er det nå gitt en bestemmelse om farge og profilering på utrykningskjøretøy. Grunnfarge, reflekterende merking samt merking som ikke er reflekterende for brannbiler skal nå være i henhold til retningslinjer fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.