Sikkerhetsrådgiver for transport av farlig gods


Virksomheter som kommer i befatning med transport av farlig gods på veg og jernbane er pålagt å utpeke sikkerhetsrådgiver.

Faktaark forside

Faktaark

Last ned PDF (355,8KB)
ISBN-nummer
-
HR-nummer
-
Utgitt

Sikkerhetsrådgiveren skal arbeide for at all aktivitet knyttet til transporten utføres forsvarlig og i samsvar med bestemmelsene. Virksomhetens leder har ansvaret for at sikkerhetsrådgiver er utpekt og fungerer etter hensikten.