Sikker oppbevaring av eksplosiver


Eksplosivforskriften setter en rekke krav til virksomheter som har en tillatelse til oppbevaring av eksplosiver. Pliktene omfatter ivaretakelse av krav innen sikkerhet og sikring for å forebygge ulykker og forhindre at stoffene havner i urette hender.

Faktaark

Last ned PDF (612,5KB)
Utgitt