Personlig verneutstyr


Personlig verneutstyr (PVU) skal beskytte mot risiko som kan true brukerens helse eller sikkerhet. PVU som ikke fungerer som det skal kan gi falsk trygghet og dermed medføre skader på forbrukere. Kravene til PVU er fastsatt i forskrift om konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr.

Faktaark

Last ned PDF (2,4MB)
Utgitt