Forbudt å selge isposer med ammoniumnitrat til private


Privatpersoner skal ikke lenger ha tilgang til isposer som inneholder ≥ 16vektprosent nitrogen (N) fra ammoniumnitrat (AN).

Faktaark forside

Faktaark

Last ned PDF (192,3KB)
Utgitt

Dette gjelder også personer som ikke har behov for slike isposer til yrkesmessig bruk. Dette er et av mange tiltak for å hindre at kjemikalier som kan brukes til å lage bomber havner i urette hender.