Informasjon om farlig gods


Denne folderen gir informasjon om de ulike faresedlene som brukes ved transport av farlig gods, og om merking av farlig gods. Folderen er oppdatert desember 2023.

Brosjyre

Last ned PDF (4,4MB)
ISBN-nummer
-
HR-nummer
-
Utgitt

Folderen kan bestilles gratis via trykksak@dsb.no