Beredskapsanalyse skogbrann


DSB har gjennomført en analyse av skogbrannberedskapen i Norge sett opp mot erfaringene fra de senere års branner i Norden og forventede klimaendringer i et ti-års-perspektiv.

Rapport

Last ned PDF (5,4MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-493-2
HR-nummer
2420
Utgitt

Hovedformålet er å gi en vurdering av om vi har en beredskap i dag som kan håndtere skogbranner vi bør være forberedt på i framtiden, og dersom så ikke er tilfellet, hva som må til for at beredskapen skal være god nok. Tiltakene som foreslås har et nasjonalt perspektiv, men analysen inkluderer også regionale og lokale problemstillinger av generell karakter.

I arbeidet er det vurdert endringer i regelverk, organisering, opplærings-, veilednings- og informasjonstiltak og nasjonale forsterkningstiltak knyttet til helikopterstøtte og støtte fra Sivilforsvaret, Heimevernet og utenlandske ressurser. Hovedfokuset i analysen er problemstillinger knyttet til prioritering og koordinering av ressurser ved store skogbranner som krever regional eller nasjonal krisehåndtering.