ADR/RID 2021


Denne boken inneholder den norske oversettelsen av ADR og RID. Dette er det internasjonale regelverket for transport av farlig gods på veg (ADR) og jernbane (RID) med virkning fra 1. januar 2021.

Veileder

Last ned PDF (9,2MB)
ISBN-nummer
978-82-450-3454-7
Utgitt

ADR og RID er en del av forskrift 1 april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods. Forskriften er tilgjengelig (uten ADR og RID) på www.lovdata.no.

Trykt utgave kan bestilles www.fagbokforlaget.no

Nyheter fra 1. januar 2021 listes opp på side 9-12.