Digital håndbok for brannforebygging

Publisert
Ansvarlig avdeling: Forebygging og sikkerhet

Tilsyn som virkemiddel

Kommunens tilsyn med særskilte brannobjekter, er et av flere virkemidler for å forebygge brann. Andre virkemidler mot brann er informasjons– og motivasjonstiltak og kunnskapsformidling. Det er også viktig at brannsikkerhet blir ivaretatt gjennom kommunale og regionale planleggings- og beslutningsprosesser.

Kommunen må ha dokumentert oversikt over hvilke objekter som omfattes av tilsynsansvaret. Denne oversikten må være oppdatert.

Registrering av særskilt brannobjekt anses ikke lenger som et enkeltvedtak, men som en prosessuell avgjørelse. Dette er endret fra tidligere veiledninger om registrering av særskilte brannobjekter. Se kapittel 3.4 for mer informasjon.

Tilsyn i et nøtteskall

Tilsyn kan ofte oppfattes som et komplisert virkemiddel, men ved å bryte det ned kan det beskrives med fire elementer.

tilsynssirkel.png

FASER I TILSYNSPROSESSEN

Kartlegge
– Risikobasert utvelgelse av tilsynsobjekt, tema mm. Les mer

Planlegge – Risikovurdering, innhenting av dokumentasjon mv. Les mer

Gjennomføre (kontroll) – Kontrollere virksomhetens etterlevelse av kravene i lov- og forskrift, og vurdere ulike reaksjoner når avvik oppdages. Les mer

Gjennomføre (oppfølging) – Følge opp avvik og pålegg for å sikre at retting er gjennomført. Les mer

Evaluere – Vurdere effekten av tilsyn, tilsynsmetoder, gjennomføring mm. Tilsynsmyndigheten skal kontrollere om lovkrav er oppfylt, og ikke hvordan virksomheten velger å oppfylle lovkravet. Les mer


Eksempler og ressurser

Veiledningen er en ideell standard, men virkeligheten kan ha mange kriker og kroker. Her samler vi opp eksempler fra virkeligheten med gode løsninger på praktiske problemstillinger som brannfolk har møtt på i arbeidshverdagen.

Infoskjermer (Oslo brann og redning)


Ofte stilte spørsmål

Må jeg gå på tilsyn da?
Svar: Nei, hvis du ikke vil så må du ikke.

Kan noen andre gjøre det?
Svar: Ja, du kan gjerne delegere.


Kontaktinformasjon

Dag Rune Omland 01.jpg

Fagansvarlig Veiledning til forskrift om brannforebygging

Navn Navnesen

Avdeling for forebygging og sikkerhet, DSB

 

1. Hjemmel for tilsyn og kontrollomfang

Lukk