Slik støtter Norge Ukraina

De humanitære behovene i Ukraina, som allerede er enorme, forventes å bli langt større når vinteren setter inn. Det er derfor helt nødvendig med godt europeisk samarbeid om den sivile bistanden.

De humanitære behovene i Ukraina, som allerede er enorme, forventes å bli langt større når vinteren setter inn. Det er derfor helt nødvendig med godt europeisk samarbeid om den sivile bistanden.


På Sivilforsvarets sentrallager på Starum, 20 kilometer sør for Gjøvik, pakkes 28 tonn med vintertøy og ulltepper. Det varme tøyet skal til Ukraina.

– Vi sender 7 000 ulltepper med høy kvalitet. I tillegg sender vi sokker, stilongs, feltskjorter og sko. Vintermateriellet kjøres med fire lastebiler til en mottaks-hub i Polen, og derfra skal det videre til Ukraina, sier Lars Christian Berg som jobber på Sivilforsvarets sentrallager på Starum.  

Målrettede russiske angrep mot kritisk infrastruktur, som strømforsyning, gjør ikke krigen enklere for en allerede hardt rammet befolkning.

–  Vi ser en økning i antall bistandsanmodninger fra Ukraina for å verne befolkningen mot vintervær og kulde. For eksempel husly som er rustet for kaldt vær, vinterklær og sko, alternative varmekilder og veisalt, sier Elisabeth Aarsæther, direktør i DSB.

I desember har Norge også sendt aggregater og annet utstyr for å reparere strømnettet i Ukraina. Dette materiellet er donert av norske nettselskaper. Transporten, som DSB organiserer, blir finansiert av EU og Utenriksdepartementet.

Europeisk samarbeid

Det er ikke første gang Norge sender materiell til Ukraina etter det russiske angrepet 24. februar. Gjennom EUs ordning for sivil beredskap har det blitt sendt en rekke etterspurte artikler til Ukraina og nabolandene (se oversikt nederst i saken).

–  Da den russiske angrepskrigen mot Ukraina brøt ut, oppstod et stort behov for koordinering av den massive humanitære responsen. Det var naturlig at EUs ordning for sivil beredskap, som de siste årene har fått en stadig større og viktigere rolle i internasjonal krisehåndtering, tok et tydelig ansvar i dette arbeidet, sier Elisabeth Aarsæther.

DSBs direktør
Foto: DSB
Da den russiske angrepskrigen mot Ukraina brøt ut, oppstod et stort behov for koordinering av den massive humanitære responsen.
Elisabeth Aarsæther, direktør DSB.

I Norge er det DSB som koordinerer Norges bidrag gjennom denne ordningen.

Når et land ber om hjelp, vurderer deltakerlandene i EUs ordning for sivil beredskap om de har det som etterspørres, og hva som eventuelt kan være aktuelt å sende. I Norge skal alle donasjoner vurderes av relevant fagmyndighet og Utenriksdepartementet. Det er DSB på vegne av Norge som tilbyr norsk bistand, koordinerer transport og logistikk og samarbeider med krisekoordineringssenteret i EU. 

Den sivile bistanden til Ukraina, og nabolandene Polen, Moldova, Tsjekkia, Litauen og Slovakia, er det største humanitære samarbeidet i EU-ordningens historie.

  • På engelsk heter ordningen Union Civil Protection Mechanism (UCPM)
  • Europeisk samarbeid om beredskapsressurser for å støtte de ulike nasjonene ved større hendelser og kriser.
  • Norge er gjennom EØS-avtalen fullverdig medlem i ordningen.
  • DSB forvalter ordningen nasjonalt på vegne av Utenriksdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet.
  • I tillegg til EU-landene er ytterligere syv land med i ordningen, til sammen 34 land.

Eksperter til Polen

Norge har ikke bare sendt ut materiell. Vi har også ved flere anledninger sendt ut personell med medisinsk bakgrunn, og bistått med ledere til EU-team som jobber med å koordinere mottak av bistand.

I forbindelse med medisinsk evakuering av pasienter, har Norge også sendt eksperter til Polen og til EUs krisekoordineringssenter.

To ambulanser parkert foran et SAS-fly

I desember 2022 har Norge mottatt over 130 ukrainske pasienter. Foto: Helsedirektoratet.

Evakuering av pasienter

Gjennom EUs ordning for sivil beredskap anmoder Ukraina og nabolandene Polen, Slovakia og Moldova om medisinsk evakuering av ukrainske pasienter.

Per 8. desember har Norge mottatt 134 pasienter. 78 pårørende har også kommet til Norge.

I tillegg har Norge i høst også bidratt med ukentlige flyvninger for å transportere ukrainske pasienter til andre land som deltar i EU-ordningen. Til sammen har Norge alene transportert over 400 pasienter til flere europeiske land – hvor Tyskland er det største mottakerlandet. Evakueringen er et samarbeid mellom Helsedirektoratet og Forsvaret (som har en beredskapsavtale med SAS).

Denne saken handler om Norges sivile bistand til Ukraina og Ukrainas naboland som går via EUs ordning for sivil beredskap. En helhetlig oversikt over statlig norsk støtte til Ukraina finnes på Regjeringen.no. I tillegg forgår det en rekke donasjoner fra norske privatpersoner og organisasjoner. For eksempel har Norsk-ukrainsk brann- og ambulansestøtte sendt brannbiler og utstyr til det ukrainske brannvesenet.

Sist oppdatert: 14. desember.

Til Ukraina:

Helsemateriell: Helsemateriell for behandling av 100 pasienter i 10 døgn. 10 tonn materiell. Materiellet ble gitt av helsesektoren, og finansiert av Utenriksdepartementet.

Medisiner/legemidler: 53 tonn med ulike medisiner og legemidler fordelt på 175 paller, gitt av helsesektoren og finansiert av Utenriksdepartementet.

PPE/smittevernutstyr: PPE av type smitteverndrakter, hansker, masker osv), tilsvarende 239 paller, gitt av helsesektoren og finansiert av Utenriksdepartementet.

Ambulanser: 4 ambulanser er donert av Helse Midt-Norge.

Brannskum: 12 tonn med brannskum gitt av Eidfjord brannvesen og Nordic Fire and Security.

CBRN beskyttelsesutstyr: Ca. 1250 vernedrakter og -masker fra helsesektoren og Forsvaret.

IKT/PC-utstyr: Donasjon av 12 bærbare PC-er og datautstyr (totalt 112 kg) fra ConocoPhillips.

Medisiner: 10 tonn med medisiner, fordelt på 69 paller, gitt av helsesektoren.

Sandsekker: 40 000 sandsekker er gitt fra Sivilforsvaret og finansiert av Utenriksdepartementet. Skal benyttes for beskyttelse av kulturminner.

5 ambulansebusser: Norske helsemyndigheter arbeider med å tilpasse fem ambulansebusser i henhold til anmodning fra Ukraina. Foreløpig er fire busser levert.

Utstyr for overføring av strøm: NVE koordinerer, med teknisk og praktisk støtte fra REN AS, donasjon av diverse materiell fra norsk kraftsektor. Donasjonene følger EUs mekanisme, UCPM. Det dreier seg i hovedsak om materiell som brukes for å gjenopprette kraftforsyningen, som for eksempel effektbrytere, kabler, kraftledningsmateriell. Den største donasjonen er et 300 kV koblingsanlegg som består av fire komplette bryterfelter, de er under demontering nå og vil bli klart for transport i januar. I tillegg blir det donert noen dieselaggregater og lastebiler.  I august ble det sendt materiell fra tre forskjellige norske nettselskap som besto av brytere, kabler, isolatorer, mv.

CBRN Fullers jord: 3000 flasker og 3000 poser med Fullers jord er donert fra Sivilforsvaret og finansiert av Utenriksdepartementet.

Medisinsk utstyr: Medisinsk utstyr, blant annet kjøleskap for oppbevaring av blod. Materiellet ble donert av helsesektoren.

Vaksinasjonsutstyr: Utstyr for vaksinering. 360 kubikkmeter med en total vekt på nærmere 100 tonn. Materiellet ble donert av helsesektoren.

FFP3-masker og Covid-19 hurtigtester: 1 505 000 FFP3-masker og 1 500 000 Covid-19 hurtigtester. Materiellet ble donert av helsesektoren.  

Bruer: Norge har sendt de første av i alt 32 trailere som til sammen er lastet med ti brusett som Norge sender til Ukraina.

Til Moldova:

Telt og senger: 40 telt og 330 feltsenger tiltenkt ukrainske flyktninger. Teltene og sengene er transportert på 2 trailere sammen med hygieneartikler. Utstyret donert av DSB ved Sivilforsvaret.

Hygieneartikler: 5000 hygieneartikler tiltenkt ukrainske flyktninger er transportert sammen med telt og senger. Donert av UDI.  

Til Slovakia:

Medisiner og vaksinerMedisiner og vaksiner, 600 kg fordelt på 5 paller. Materiellet er gitt av helsesektoren og finansiert av Utenriksdepartementet.

Til Litauen: 

Senger og madrasser: 1517 madrasser og 611 køyesenger senger til mottak av ukrainske flyktninger. Donert av UDI. 

Til Polen:

Eksperter: Norge har til nå sendt tre medisinske eksperter, og to team-leadere for å inngå i "EU Civil Protection Team" (EU-eksperter som settes sammen i team og sendes ut i felt under hendelser) i Polen. Teamene bistår Polen i mottak og koordinering av innkommende bistand via UCPM til Ukraina, samt mulig etablering av medisinsk hub i Polen.

Koordineringssenter for medisinsk team: Norge har sendt en Emergency Medical Team-koordinator (EMT) for å bistå i arbeidet med etablering av medisinsk hub i Polen. EMT er medisinsk team som jobber i felt under hendelser eller kriser. Norge har et godkjent team som kan sendes ut ved større hendelser (Nor-Emt).

Norge har også deployert en EU-ekspert for å bistå i arbeidet knyttet til denne medisinske huben i Polen. Huben vil være en mellomstasjon for pasienter fra Ukraina som skal transporteres til andre EU-land der de kan få døgnkontinuerlig medisinsk hjelp. Den norske eksperten inngår i et EUCP-team, som skal blant annet tilrettelegge for overføringen av pasienter fra Ukraina og Polen til UCPM-medlemslandene som mottar pasienter. Teamet består av to EU-eksperter, støttet av en ERCC-liaison og inngår i minimum to-ukers rotasjoner.

Lastebil med sengemateriell
Flere ambulanser parkert på rekke
Container med paller med sandsekker
Førstehjelpsutstyr