213 oppdrag for Sivilforsvaret i 2020

I 2020 hadde Sivilforsvaret 213 oppdrag. 81 av dem handlet om håndtering av koronapandemien. Til sammen var 3 793 mannskaper i innsats i 44 840 timer.

Foto: Artild Ødegaard

I 2020 hadde Sivilforsvaret 213 oppdrag. 81 av dem handlet om håndtering av koronapandemien. Til sammen var 3 793 mannskaper i innsats i 44 840 timer.

 

Sivilforsvaret, som er en del av DSB, har vært gjennom et utfordrende år. Da Norge i mars 2020 stengte ned som følge av koronapandemien, ble samfunnet satt på en helt spesiell prøve.

For Sivilforsvaret, som for andre beredskapsetater, ble utfordringen at vi både skulle utføre våre vanlige oppgaver, og i tillegg bistå i håndteringen av koronapandemien
Fungerende sjef for Sivilforsvaret, Sigurd Heier.

Sivilforsvaret og covid-19

I 2020 deltok rundt 800 mannskaper og ansatte i Sivilforsvaret i 81 koronaoppdrag, og de la ned cirka 10 000 arbeidstimer.

Sivilforsvaret har bistått med mannskaper som har gitt veiledning og informasjon til reisende ved grensekontroll, teststasjoner og karantenehotell. Ved enkelte teststasjoner har de tjenestepliktige også hjulpet til med prøvetaking etter opplæring og tilsyn av kommunalt helsepersonell.

I tillegg har Sivilforsvaret hatt vakt- og sikringsoppgaver, og kommuner har fått hjelp til planlegging og forberedelser til vaksinering. Sivilforsvaret har også gitt materiellbistand i form av telt til sykehus og legevakter i forbindelse med prøvetaking, og gitt bistand ved renseplasser for ambulansetjenesten, politiet og redningshelikoptrene.

Sivilforsvarer og tollvesenet på kaia

Sivilforsvaret i Rogaland støtter politi og tollvesen ved Tananger IPS fergeterminal i Sola. Foto: Hugo Bergsaker

Kvikkleireskredet i Gjerdrum kommune

Det mest krevende oppdraget var kvikkleireskredet i Gjerdrum kommune. Sivilforsvaret deltok med store mengder personell og materiell fra seks sivilforsvarsdistrikter i perioden 29. desember til 15. januar. Totalt deltok 754 mannskaper i 15 713 timer (oppdrag blir bokført i det året oppdraget startet).

Leveransene var svært omfattende og inkluderte vakt og sikring, telt, lys og varme, strømforsyning, kjøretøy, vannforsyning til husdyr på gård og bistand ved evakuerte- og pårørendesenter. Sivilforsvaret har også ledsaget uthenting fra evakuerte hus og lagerbygninger i evakuert område.

Sivilforsvarstelt og redningsmannskaper foran rasområdet på Gjerdrum

Sivilforsvaret deltok meg store mengder personell og materiell etter kvikkleireskredet på Gjerdrum. Foto: Stian Olberg/DSB

Sivilforsvaret er trent og har utstyr slik at de kan støtte nødetatene ved større ulykker og naturkatastrofer.

I en svært krevende situasjon var det fint at våre mannskaper, og vårt materiell, var til nytte for redningsledelsen og Gjerdrum kommunen. Jeg har fått mange positive tilbakemeldinger på at de tjenestepliktige mannskapene våre er pålitelige og gjør en solid jobb
Sigurd Heier, fungerende sjef for Sivilforsvaret
Tjenestepliktige med uniform og munnbind

Tjenestepliktige fra Buskerud passet på at ingen kom innenfor politisperringene på vestsiden av rasområdet. Foto: Buskerud sivilforsvarsdistrikt

Er til for å beskytte sivilbefolkningen

I 2020 ble Sivilforsvaret brukt i mange ulike sammenhenger. I tillegg til skredet i Gjerdrum og koronaoppdragene ble mannskapene kalt ut til blant annet leteaksjoner, skogbranner, industribranner, flom, jord- og leirskred, snøskred, uvær, svikt i strømforsyning og akutt forurensning.

– Sivilforsvaret er til for å beskytte sivilbefolkningen og er en viktig aktør i samfunnssikkerhetsarbeidet. Mannskapene har breddekompetanse som gjør at de kan brukes ved små og store oppdrag når kriser oppstår, sier Heier.

Totalt kostet oppdragene til Sivilforsvaret i 2020 14,5 millioner kroner.

– Vi har løst mange oppdrag for denne summen. Sivilforsvarets store fortrinn er at vi har godt organiserte og trente mannskaper over hele landet. I tillegg har vi seks nasjonale mobile forsterkningsenheter som kan sendes rundt i landet ved større hendelser, forklarer Heier.

  • Sivilforsvaret la ned 44 840 arbeidstimer i 2020. Gjennomsnittet de ti siste årene er på 45 000 timer og rekordåret er 2018 med hele 93 721 timer (tørkesommeren med mange skogbranner).
  • I 2020 var 3 793 personer i Sivilforsvaret i innsats. Gjennomsnittet de ti siste årene er på 4 158 personer i innsats i året og rekordåret er 2018 med hele 6 841 personer.
  • I 2020 var kostnaden for Sivilforsvarets oppdrag på 14,5 millioner kroner. Gjennomsnittet de ti siste årene er på 13,3 millioner kroner og rekordåret er 2018 med 26,1 millioner kroner.
  • Det var 213 oppdrag i 2020. Gjennomsnittet de ti siste årene er på 217 oppdrag og rekordåret er 2014 med 291 oppdrag.
  • Flest oppdrag er knyttet til pandemien covid-19 (81), nest flest er knyttet til søk etter savnede personer (70).
  • Det var politiet som ba om bistand flest ganger med 91, kommunene fulgte deretter med 44.
  • Mars var måneden med flest oppdrag med 50, mens januar var måneden med færrest oppdrag med 6. 
  • Onsdag er den ukedagen det var flest oppdrag med 44.
  • Sivilforsvaret inngår også i landets atomberedskap og utfører rutinemessige målinger av bakgrunnsstråling for Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Målingene danner grunnlag for å se endringer over tid og foretas på flere hundre faste målepunkter over hele landet. Det ble i 2020 foretatt cirka 900 referansemålinger.

Sivilforsvarets 213 innsatser i 2020

Koronapandemien: 81
Leteaksjoner: 70
Skogbranner, gress- og lyngbranner: 22
Industribranner: 8
Utlån av materiell: 6
Flom og oversvømmelse: 5
Jord- og leirskred: 5
Snøskred: 2
Helseoppdrag: 2
Bistand ved kriminalsaker: 2
Redningsaksjon: 2
Storm og uvær: 1
Svikt i strømforsyning: 1
Akutt forurensning: 1
Radioaktivitet: 1
Båtbrann: 1
Bygningsbrann: 1
Vanninntrenging i tunell: 1
Lenseoppdrag: 1

Hvem som har bedt om bistand fra Sivilforsvaret i 2020

Politi: 91
Kommuner: 44
Brann- og redningsvesen: 37
Helse: 20
Sivilforsvaret: 8
Statsforvalter: 4
DSB: 3
330 Skvadronen: 2
Kystverket/IUA: 1
Privat/bedrift: 1
Strålevernet: 1
Statens vegvesen: 1

Kort om Sivilforsvaret

Sivilforsvaret, som er en del av DSB, er statens forsterkningsressurs over hele landet. Ved ulykker, flom, skred, brann, pandemi og andre hendelser, bistår Sivilforsvaret nød- og beredskapsetatene. I store kriser og krig har Sivilforsvaret oppgaver knyttet til varsling, tilfluktsrom, evakuering og beskyttelse av befolkningen. Sivilforsvaret er inndelt i 20 distrikter og har en styrke på til sammen 8 000 tjenestepliktige kvinner og menn.

>> Se flere bilder av Sivilforsvaret på vår Flickr-konto

>> Her finner du de lokale sivilforsvarsdistriktene