Vurderinger av beredskap mot stormskader og trefall i indre Oslofjord


Beredskapsanalyse av sterk storm i indre Oslofjord.

Rapportens forside

Rapport

Last ned PDF (27,9MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-521-2 (PDF)
HR-nummer
2447
Utgitt

Formålet med denne beredskapsanalysen har vært å undersøke hvor godt rustet vi er til å håndtere store trefall (vindfelling av tømmer) ved en kraftig storm i indre Oslofjord med dagens beredskap. Spørsmålet vi ønsker å besvare er i hvilken grad vi er i stand til å beskytte samfunnets verdier og ivareta  skogens ressurser ved kommende stormer.

Analysen er gjennomført av DSB, med innspill fra representanter for infrastruktureiere, nødetatene, skognæringen, statsforvaltere og kommuner. Landbruks- og matdepartementet (LMD) har bidratt med blant annet finansiering av et modelleringsoppdrag til NIBIO, som grunnlag for analysen.