Valdresekspressen


Evaluering av myndighetenes håndtering av hendelsen november 2013.

Bilde av rapportforside

Rapport

Last ned PDF (1,3MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-334-8
HR-nummer
2278
Utgitt

Den 4. november 2013 ble tre personer drept om bord i Valdresekspressen ved Holsbru i Årdal (Sogn og Fjordane). En rekke aktører var involvert i håndtering av hendelsen. Justis- og beredskapsdepartementet ga i etterkant DSB oppdraget med å gjennomføre en evaluering av myndighetenes håndtering av hendelsen. Formålet med evalueringen er å gi en helhetlig oversikt over håndteringen, samt å peke på viktige læringspunkter og forbedringsområder.