Tilsynsaksjon kommunale lekeplasser 2023-2024


DSB har gjennomført en tilsynsaksjon med kommuners håndtering av sikkerheten på lekeplasser i 2023/2024.

Rapportens forside

Rapport

Last ned PDF (746,9KB)
Utgitt

Syv kommuner ble valgt ut fra medieomtale av alvorlige ulykker, bekymringsmeldinger fra miljørettet helsevern og geografisk spredning i landet.

Hovedmålet med tilsynsaksjonen er å øke kunnskapen om sikkerhet ved lekeplasser hos kommuner og andre eiere av lekeplassutstyr slik at lekeplasser i hele landet er trygge for barna som bruker dem.