Statsforvalterens samordningsrolle i håndteringen av covid-19


DSB, Helsedirektoratet og statsforvalterne har evaluert statsforvalternes samordningsrolle under pandemien. Arbeidet startet som en underveisevaluering våren 2020, og har pågått frem til desember 2021.

Rapport

Last ned PDF (5,1MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
ISBN 978-82-7768-528-1 (PDF)
HR-nummer
2453
Utgitt