Slokkemetoder med lite vann


Rapporten presenterer en studie på nye slokkemetoder som bruker lite vann sammenliknet med konvensjonell slokking med strålerør.

Bilde forside rapport

Rapport

Last ned PDF (4,1MB)
Utgitt

Resultater avdekker at brannvesen i Norge har god kjennskap til nye slokkeverktøy, som CAFS og skjærslokker, men at de i liten grad blir benyttet. Dette kan til en viss grad knyttes opp mot utilstrekkelig opplæring og manglende erfaring med utstyret.